Ara
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KALİTE POLİTİKAMIZ

17.10.2023 10:20

Başkanlığımız, Üniversitemizin belirlediği vizyon ve misyon doğrultusunda, stratejik planında belirlediği hedefler çerçevesinde eğitim, araştırma, girişimcilik, ve toplumsal alanlarda kalitenin sürekli iyileştirilmesi adına aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir.

  • Yürürlükte olan kanun ve yönetmenlikler çerçevesinde kamu menfaatini düşünerek mevcut kaynakları etkin şekilde kullanmak.
  • Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bir hizmet vermek için kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.
  • Paydaş memnuniyetini artırmaya yönelik süreçleri sürekli iyileştirmek için sürdürülebilir mükemmellik anlayışını oluşturmak.
  • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde çalışanların katılımını sağlamayı hedeflemek.
  • Akademik ve idari personel ile birlikte öğrencilerin sürekli gelişiminin sağlanması için gerekli materyal ve teknolojik altyapıyı hazırlayarak farkındalık oluşturmak.
  • Teknolojik imkânlar ile birlikte kaliteli bir çalışma sistemi oluşturarak hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunmak.

Hızlı Erişim